Projekt som är godkända, och som kommer att genomföras under projekttiden.