vyskogvattenbla_800_400_

 

LEADER Spira Mare är nu godkänd och LEADER-kontoret kan börja behandla ansökningar. Vi söker bra projektidéer som arbetar med nya lösningar på områdets problem eller ser nya sätt att använda områdets outnyttjade resurser. Hör av dig till LEADER-kontoret så får du veta mer om Spira Mare och lokalt ledd utveckling. Det kommer även att ordnas informationsträffar i samtliga sex kommuner – mer information om plats och tid kommer att finnas på hemsidan.