OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Spira Mare 2020 är en lokal utvecklingsstrategi för landsbygdsutveckling i Bodens, Älvsbyns, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda (söder om E4) kommuner. Strategin har tagits fram i samverkan mellan privat, ideell och offentlig sektor och den finansieras genom tre EU-fonder; Landsbygdsfonden, Regionalfonden och Socialfonden.