Vem kan söka projektstöd?

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter kan söka projektstöd för att driva projekt som främjar utvecklingen i Leaderområdet. Projekten ska dock i första hand ägas och drivas av ideella eller privata aktörer.

Vad kan man söka projektstöd för?

Projekt som leder till att målen i LEADER Spira Mare 2020 lokala utvecklingsstrategi uppfylls. Den lokala utvecklingsstrategin hittar du här.

Hur kan man förbereda sig på bästa sätt?

Titta på LEADER Spira Mare 2020 strategin som presenterar övergripande mål, horisontella mål och insatsområden. Börja med att stämma av er projektidé mot dessa mål och insatsområden.Ta kontakt med LEADER-kontoret för att höra mer om vad man kan få stöd för och hur man söker stöd

Samla en grupp människor som berörs av idén och diskutera vad ni vill göra. Arbeta tillsammans fram er projektidé, gärna i samarbete med LEADER-kontoret. Tänk noga igenom vilka aktiviteter ni ska genomföra, hur mycket tid och pengar som går åt och vilka som ska vara med i projektet. Sök nya samarbetspartners och människor som tillför nya tankar och involvera gärna ungdomar och nyanlända invandrare i utvecklingsarbetet.

Hur gör jag ansökan?

När det är dags att ansöka projektstöd ska du använda en elektronisk ansökningstjänst som du når via Jordbruksverkets hemsida. Om du behöver hjälp med att fylla i ansökan, kan du vända dig till LEADER-kontoret eller till landsbygdsutvecklare i din hemkommun.

Vem fattar beslut?

I varje LEADER-område finns en ideell förening och styrelsen i föreningen kallas LAG (Local Action Group). De är de som prioriterar vilka projekt får stöd. LAG består av personer från ideell, privat och offentlig sektor. LAG har prioriteringsmöten cirka 4-5 gånger per år. Efter LAGs prioritering tar Jordbruksverket det juridiska beslutet om stöd.

Hur väljer LAG vilka projekt som ska få stöd?

För varje LEADER-område finns en utvecklingsstrategi, som beskriver vilka resultat LEADER ska ge och vad man ska arbeta med för att nå dem. Strategin är LAGs viktigaste dokument när de fattar beslut om vilka projekt som ska få stöd.