Tillsammans förädlar vi vardagen till nya möjligheter

Spira Mare 2020 strategin omfattar totalt cirka 43,4 miljoner SEK. Finansieringen kommer från tre EU-fonder: Landsbygdsfonden,  Regionalfonden,  Socialfonden samt från berörda kommuner, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Norrbottens läns Landsting. Även projekten förväntas att bidra med egen insats.

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter kan söka projektstöd för att driva projekt som främjar utvecklingen i Leaderområdet.

Spira Mare 2020 strategin är nu godkänd och LEADER-kontoret kan börja behandla ansökningar. Ta först kontakt med kontoret så får du veta mer om hur man söker och vad man kan få stöd till.